Crowdfunding dak

Binnenkort starten er grote werken aan het dak van onze lokalen!
Het dak vernieuwen was al enkele jaren een hot topic binnen de groep. De nood werd echter jaar na jaar groter. Ondertussen is de leiding samen met vzw De Raadsrots – Scouts Ruisbroek al een jaar bezig aan dit project. Om het financiële plaatje te doen kloppen, zonder dat de werking van de scouts hier hinder van ondervindt, vragen we jullie hulp!
We bieden enkele mogelijkheden tot sponsoring:

We hebben een soort ‘webshop‘ opgestart waar je de eerste twee sponsorvoorstellen kan terugvinden. Je vindt bij elk sponsorvoorstel meer informatie.
Een vrije gift is te storten op rekeningnummer BE84 0688 9590 4959 op naam van ‘De Raadsrots – Scouts’.

We rekenen op jullie hulp om de scouts een nieuw dak boven het hoofd te geven!

De leidingsploeg en vzw De Raadsrots – Scouts Ruisbroek danken jullie alvast.