Inschrijvingen 2020-2021

Met vreugde kunnen wij u meedelen dat we in september terug kunnen starten met onze werking!

Leeftijdsgroepen

  • Kapoenen: 2013 en 2014
  • Welpen: 2010, 2011 en 2012
  • Jongverkenners: 2007, 2008 en 2009
  • Verkenners: 2004, 2005 en 2006
  • Voortrekkers: 2003

Coronamaatregelen

Momenteel gelden dezelfde maatregelen als op kamp, aldus Scouts en Gidsen Vlaanderen. We mogen dus activiteiten organiseren in bubbels van max. 50 personen. Binnen deze bubbels zijn mondmaksers en social distancing niet verplicht. Wel moeten we op het terrein blijven, contact met andere bubbels vermijden, materiaal ontsmetten voor en na gebruik of tussen twee bubbels door, etc.

Om praktische redenen zijn voorlopig de begin- en einduren per leeftijdsgroep aangepast. Zo beschikt elke tak over meer ruimte op het terrein (aangezien we de scouts voorlopig niet mogen verlaten), en is er minder kans dat bubbels zich mengen voor en na de activiteit.

  • Kapoenen: 12:45-15:15
  • Welpen: 9:00-12:00
  • Jongverkenners: 15:45-18:45
  • Verkenners: 16:00-19:00
  • Voortrekkers: 16:00-19:00

Wanneer het weer praktisch haalbaar is, schakelen we over op de gewone uren. Voor de kapoenen en welpen is dit 14:00-17:00, voor de andere groepen 14:00-18:00.

Registratie bij aankomst

Leden moeten zich elke zondag verplicht registeren bij aankomst. We zetten tafeltjes in het gras aan de poort waar we jullie kunnen ontvangen en eventueel op jullie vragen kunnen antwoorden. Gelieve hierbij als ouder de geldende maatregelen te respecteren: hou anderhalve meter afstand van de leiding, andere ouders, etc., of draag een mondmasker.

Eerste weken van september

Normaal organiseren wij elke eerste zondag van het jaar een overgang. Tijdens dit spectakel in het park staan de spotlights gericht op leden die naar een oudere groep gaan. Gezien de omstandigheden slaan we dit spectakel echter een jaartje over…

In plaats daarvan voorziet elke leeftijdsgroep een eigen, afzonderlijke activiteit. Enkel kinderen die overgaan zijn hiervoor uitgenodigd (behalve bij de verkenners). Wie overgaat, ontvangt hier binnenkort nog bericht over. Voor andere leden, ouders en nieuwkomers valt er dit weekend niets te beleven op de scouts.

Vanaf zondag 13 september vinden de eerste ‘echte’ activiteiten plaats. Zorg ervoor dat je tegen dan al zeker het online aanvraagformulier hebt ingevuld!

Op zondag 27 september is het geen scouts. De leiding vergadert coronaproof over het verdere verloop en de verdere organisatie van het scoutsjaar.

Ledenaantallen

Om de kwaliteit van onze activiteiten te kunnen blijven garanderen, zijn we genoodzaakt het aantal welpen te beperken. Net als vorig jaar laten we max. 60 welpen toe. Start dus op tijd met het (her)inschrijven van je welp!

Voor de andere leeftijdsgroepen gelden er geen beperkingen.

Meer info over de inschrijvingen

Via onderstaande links vind je specifieke informatie m.b.t. de inschrijvingen. Er zijn vooral grote verschillen tussen oude en nieuwe leden, en tussen de welpen en andere leeftijdsgroepen (omwille van de ledenstop).

 Je was afgelopen jaar al lid.Je bent nieuw.
Kapoenen (2013 en 2014)InfoInfo
Welpen (2010, 2011 en 2012)InfoInfo
Jongverkenners (2007, 2008 en 2009)InfoInfo
Verkenners (2004, 2005 en 2006)InfoInfo
Voortrekkers (2003)InfoInfo