Totems 2021-2022

Ongeremde Kolibrie

Eären Vandenbergh

De Kolibrie kan door zijn zeer snelle vleugelslag in de lucht stil blijven hangen. Hij is uniek: hij kan als enige vogel ook achteruit vliegen. De Kolibrie is rijk en gracieus getooid. hij is snel, behendig en leeft heel intensief. De Kolibrie kan genietend baden en heeft nauwelijks vijanden. Hij is hartstochtelijk, fel, niet bang en laat zich niet doen.


Warmhartige Bij

Fien Tonnelier

De Bij is een sociaal insect. Hij werkt hard en is altijd bezig. Bijen hebben hierbij een duidelijke taakverdeling. De Bij pikt snel zaken op door ouderen te observeren en leert al doende. Hij is altruïstisch. Wat hij ook doet, het is steeds gericht op het welzijn van anderen. Een Bij is toekomstgericht.


Gevoelige Slangehalsvogel

Leen Rombauts

Deze grote, sociaal levende watervogel is uiterst behendig, snel en atletisch. Hij gaat doortastend te werk en verkent graag onbekend terrein, maar keert steeds naar vertrouwde plaatsen terug. De Slangehalsvogel is ordelijk, zorgzaam en geduldig. Hij verdedigt zijn territorium fel, maar zwakkere dieren kunnen op zijn hulp rekenen. Hij toont zich dankbaar tegenover degenen die hem helpen. Bij een eerste kennismaking is hij wat afstandelijk, maar als hij iemand beter kent, is hij uiterst trouw.


Wilskrachtige Kraanvogel

Lotte Wachters

Deze sierlijk bewegende vogel met zeer lange poten trekt elk jaar over en weer tussen zijn broedgebied en zijn winterverblijf. De Kraanvogel is vriendelijk, gezellig, schrander. Hij toont veel genegenheid naar soortgenoten. Hij is actief en loopt meestal kalm en rustig. De Kraanvogel is voorzichtig en kieskeurig wat zijn gezelschap betreft.


Onbezonnen Griend

Sabur Simbananiye

Deze grote dolfijnachtige leeft in grote groepen. Hij is zeer sociaal, ook met andere diersoorten. Hij is erg volgzaam en leeft hecht met zijn soortgenoten samen. De Griend is actief en speels. Hij voert een schouwspel op met acrobatische sprongen.


Goedgeluimde Vink

Sarah Merzoug

Deze vlijtige en levendige zangvogel is gezellig, vreedzaam en vrolijk. In het algemeen is de Vink niet schuw, maar wel voorzichtig. Hij besteedt veel zorg aan de bouw van het nest en onderhoudt het regelmatig. De Vink is opgewekt en trouw. Hij leert zijn typische zang van de oudere vogels.


Vreedzame Klipdas

Tom Noppen

Dit kleine dier leeft op rotsen of in bomen en eet planten. Hij is een uitstekende klimmer. De Klipdas is een groepsdier en hij hecht veel belang aan een goede verstandhouding in de groep. Hij houdt van zonnebaden. Hij is gehoorzaam, zachtmoedig, geduldig en zelden prikkelbaar. De Klipdas leert al spelend en is erg verstandig.


Oprechte Cavia

Daragh Vandenbergh

Dit kleine en grappige knaagdier leeft op grasvlaktes en slaapt in zelfgemaakte holen. Het is intelligent en zelfstandig. Het is gezellig, vriendelijk en zachtaardig. De Cavia is een uitgesproken groepsdier en is voortdurend in gesprek met soortgenoten.


Schalkse Distelvink

Noa Kerremans

Deze bekoorlijke zangvogel is bekend om zijn magische combinatie van rijke kleuren, klaterende, tinkelende zang en dansende vlucht. De Distelvink is verstandig, behendig, ijverig en onrustig. Hij is een sociale en praatgrage vogel die vrijwel altijd in groepen leeft en gezellig met elkaar kwettert.


Avontuurlijke Maraboe

Eward Vanhoutte

Deze grote ooievaar heeft een kale nek en kop en een lange, dikke snavel. Hij is een uitgesproken groepsdier. De Maraboe is eerder stil, maar hij kan zich ook duidelijk laten horen. Hij is goedaardig, verstandig en handig. De Maraboe is verdraagzaam voor andere diersoorten.


Gemoedelijke Steenbok

Jef Bollen

De Steenbok is vooral bekend om zijn behendigheid en zijn evenwichtsgevoel. Deze bergbewoner leeft in groep en hecht belang aan de rangorde binnen de groep. Hij is vriendelijk en nieuwsgierig, maar soms wat koppig. Hij leert veel van ouderen. De Steenbok is sterk maar zal zijn kracht niet snel tegen anderen gebruiken. Hij is speels, leeft in vrede met zijn omgeving en past zich snel aan.


Montere Stern

Annelies Van humbeeck

Deze zeevogel vliegt vlug en behendig. Hij is zorgeloos en vrolijk. Meestal is de Stern mild en begrijpend, maar als hij voor jongen moet zorgen, kan hij ook wel jaloers en opvliegend zijn. Hij is praatgraag. Een doortocht van een Sternkolonie blijft dan ook zelden onopgemerkt.


Vlotte Wouw

Robbe De Jonghe

Deze grote roofvogel heeft een groot uithoudingsvermogen. De Wouw is verstandig. Zijn vlucht is erg rustig. De Wouw is in staat om komedie te spelen om zijn prooi te verschalken en is een opportunist. De Wouw is sociaal, trouw en gezellig.


Paraat Zeepaardje

Stiene Goiris

Deze schattige en gracieuze zoutwatervis leeft in water met een rijke plantengroei. Hij is de hele dag actief, maar kan ook bewegingloos blijven hangen. Het Zeepaardje beweegt zich steeds rustig voort. Het voelt zich het best in kleine groep en is betrouwbaar. Het Zeepaardje is vriendelijk en waardeert een stevige vriendschapsband. Het verkiest zijn vertrouwde omgeving, maar kan zich aanpassen aan een nieuwe omgeving.