De Raadsrots is een steungroep van Don Bosco scouts Ruisbroek en bestaan uit oud-leiding, ouders van leden en sympathisanten. Wij trachten het werk van de leiding buiten de vergaderingen te verlichten, door ons achter de  schermen in te spannen bij evenementen, onderhoud en papierwerk. De Raadsrots bestaat uit een aantal werkgroepen, met elk hun eigen valiesje.

Beheer

Met onder andere: dagdagelijs beheer. Opstellen van contracten. Boekhouding.

Public relations & organisatie

Op vraag van de leiding meehelpen bij het organiseren en verzorgen van achtiviteiten zoals wijn-en bierfeesten, eetfestijn, overgang, recepties, … .

Subsidies & sponsering

Contacten met de gemeente i.v.m. subsidies, werkingstoelagen,… .

Infrastructuur

Onderhoud van de gebouwen. Uitvoeren herstellingswerken.


Contactgegevens

Adres

Eikerlandstraat 49b
2870 Ruisbroek (Puurs)

Algemene info

Bert Vermant