Dit is een korte samenvatting van de geschiedenis van onze scouts. In aanloop naar het 75 jarig bestaan in september 2016 werd de informatie voor het overzicht tot midden 1977 aangeleverd door oud groepsleider Frans De Maeyer. Het kan zijn dat voor de periode nadien er nog zaken kunnen toegevoegd worden. Laat de webmaster dan iets weten door een mail te sturen naar: webmaster@scoutsruisbroek.be
We zijn nog altijd op zoek naar informatie, vooral van de jaren 80 en 90, die we hierin kunnen verwerken.


Wat ging er vooraf

In een oud logboek werd volgend document terug gevonden:
We hielden een plezant patronaatje open aan de Dendermondse steenweg. Een Don Boscopatronaat met veel en flinke jongens met purperen bloes en gele das. Ik zeg we, dat waren natuurlijk K. Marynissen, W. Gultens en dan soms liep er een derde wiel aan de wagen, namelijk zo iemand waar ze de ‘Timmer’ tegen zeiden. Hij schuurde de meeste tijd zijn broek in ’t seminarie en enkel gedurende het verlof kon hij komen meelollen.
Over dat alles voerde E.H. Vincent D’Heu de strenge teugel ! Als ik nu zeg dat dit gedoe flink zijn gang ging, dan was dat omdat die patronaatführerkens een stevig Tissenverbond hadden gesticht, waarvan niemand het rechte eind wist of weet, en vooral een flinke kameraadschap betekende. ’t Ergste kwam … Onze kardinaal vond het goed dat E.H. D’Heu een kerkske zou gaan bouwen naast de moeraspoelen van Ruisbroek, zo in een gehucht waar de mensen Schobbegaer tegen zeiden. Die benoeming deed zoveel traantjes vloeien bij de mannen van de Tissens-club dat ze niet beter vonden dan mee te verhuizen, om zo gauw mogelijk met een Don-Bosco-patronaat te beginnen in dat nieuwgebakken parochietje
Groot verlof 1938 !!  Zonder lokaal, zonder uniform, maar met veel plezier in open lucht. Fietstochten naar Doel om krabben te vangen, met een autobus naar Bouwel. Tot slot van het verlof, een reuze kampvuur waar de ouders veel plezier beleefden. De Leeuwenvlag wapperde feestelijk boven de Don-Boscowimpel, zelfs Mm. Lefebvre was tegenwoordig ! De winter kwam ! Een lokaal ! 7000 frank. De Charel en de Timmer hebben er hun laatste verlofdagen aan gesleten … per fiets naar overal op bedel … de Timmer bleef ziek liggen onderweg… terwijl schreef de Charel een kruiswoordraadsel voor het parochieblad-zaligergedachtenis… ’t lokaal kwam!… Een blaaskakig ventje van Boom, de Pol Lannie, kwam W. Gultens opvolgen.

1939…kranig voortboeren ! Becchi’s – Valdocco’s – Grigio’s – Ruaz.

’n Mooi verlof ! Een week Hoogstraten met Louis De Koninck en C°. Toen moest de Timmer op zijn tanden bijten want ’t vogeltje zat nog gevangen. Daarna…een gekke wafelbak met een fijn mosselfeest !

1940…Mobilisatie…Nu en dan kregen we nonkel soldaat op bezoek en dan zong de Bob van ju…ju…ju…

’n Flink paasverlof. We gingen nonkel soldaat opzoeken in Leuven, door een plassende regen en voor de zoveelste keer een fietspedaal kwijt. We aten dikke boere-boterhammen in ’t Gildenhuis te Londerzeel. Maar de vakantie was uit !!

10 mei 1940, de Don-Boscoventjes moesten zich bij oorlogstijd maar wat kalm houden en zich beter vastklampen aan moederrok, want de Charel en de Pol gingen voor een drietal weken op de vlucht, terwijl de Timmer er twee maand van maakte.

’t Groot verlof bracht enkele fietstochten. Sinds de verdomde rantsoenering werd het voyageren lastig. Zeg, mannen, toen begonnen de Charel en de Pol aan scouting te doen zonder dat ze het zelf wisten. Wee goe !

Groot verlof 1940 ! Zeg, ’t schijnt dat de Charel en de Pol gaan “pater” worden !

Wat moeten we nu gaan doen ? Dan moeten we die mannen maar eens goed vieren voor ze ’t aftrappen.


Begin van scouting in Ruisbroek

20 oktober 1940. Bij het naar de kerk gaan maakt de aalmoezenier aan de patrouilleleider der spechten bekend dat er een verkennerstroep zal gesticht worden. Na de hoogmis was er een bijeenkomst in het zomerhuisje. Bij een knetterend vuur legt de aalmoezenier dan uit: onze dagelijkse goede daad en de voorbereiding tot de scoutsbelofte. Hier werd de start gegeven aan scouting op Ruisbroek. De mannen van de “oude orde” openden de deuren ,zonder dat ze ’t zelf wisten, voor de nieuwe orde.
Van tijdens de mobilisatie is er weinig nieuws te vermelden en weten we het niet zo goed. Onze veronderstelling, gestaafd door uitlatingen van oud-scouts, is dat de groep toen tijdelijk ontbonden werd. Maar links en rechts zijn er dan echter weer activiteiten uit die periode gekend. Zo werd met andere scouts- en jeugdgroepen deelgenomen aan de inhuldiging van de grot in 1941.


De geschiedenis van de spechten

De eerste patrouille, die de eer had gelijk te ontstaan met den troep. Toen had ze nog geen naam. Die kwam maar eerst den volgende zondag en samen met de vlag. De eerste leden met functies waren:
PL: Hendricks Robert
HPL en tevens schatbewaarder: Luc van Nuffel
Materiaalmeester: Philemon Pauwels
August Siebens, Henri De Hertogh, Alfons CoeckelberghMartin de Agire
Andere namen van het eerste levensjaar (zover we weten): Lode Beliën, Edward Pauwels, Paul Tonnelier, G. Liebens, Marcel Lannie, Pol Lannie, Louis Teck, Louis Moerenhout.
Als leiders: Z.E.H. Ceuppens, Master van Vilvoorde, Z.E.H. Vincent D’ Heu


Z.E.H. Vindent D’Heu, medestichter en echte eerste groepsleider

Blijkbaar was in de tijd van Z.E.H. Vincent D’ Heu de pastorij de thuisbasis voor vele jonge scouts.

’s Zondags leidde Ceuppens de vergaderingen. Maar als die naar zijn job terugkeerde, was er toch steeds E.H. Vincent D’ Heu die de jonge leiders stimuleerde en onder zijn vaderlijke hoede nam. Hij heeft nooit groepsleider geweest, dit althans op papier, maar toch was hij erg belangrijk voor de scouts. Dit omdat hij iemand was met groot aanzien in de parochie en hij heeft zich steeds volledig achter de beweging gesteld. Dit blijkt ook wel uit het feit dat Jan en Klein Peerke, de helft van Ruisbroek, in de scouts is geweest. Nog vele jaren na den D’ Heu, was de keuken van’ t Familieheem het wolvenlokaal. Terwijl de oudere takken in’ t jachtpaviljoentje van het Kasteel Hof ter Zielbeek hun hoofdkwartier hadden. Wijlen Mevr. Lefebvre kwam goed overeen met de pastoor.

Onder E.H. Vincent D’ Heu bloeide de scoutsgroep inderdaad welig. Tijdens de oorlog vooral dankzij de mannen van Boom, stuk voor stuk bekwame leiders. Later met o.a. Filemon Pauwels, Jean Boeynaens, Toon Pauwels en Harry Schelkens die de moed er in hielden.
Toen E.H. Vincent D’ Heu zich moest gaan inzetten voor een andere parochie, die ook Don-Bosco zal heten, in Buizingen waren Ruisbroek en de scouts een belangrijke figuur armer geworden. Het heengaan van E.H Vincent D’ Heu naar een andere parochie betekende een harde dobber vooronze groep. Nog erger werd het toen bekend werd wie E.H. Vincent D’ Heu’s opvolger was, namelijk pastoor De Backer waarvan bekend is dat hij niet erg Padvindersgezind was.


Groepsleider Herman Leyers

Het kamp in Kasterlee was enkel voor Welpen. Groepsleider en kampleider was toen Herman Leyers, maar die studeerde toen in Asse, dus dit kon niet lang duren. Walter Leyers en Jackie als Akela waren toen de wolvenleiders. Het jaar daarna werden de welpen allemaal jong-verkenners en werden de welpen opgedoekt. In Herselt (51) was enkel Walter Leyers erbij als vaandrig. Gelukkig was Pol Lannie terug uit China om aalmoezenier-fourier te spelen. Ondanks deze duistere periodes werd het scoutsspel in ere gehouden. Er werd gesjord, gekookt, formatie gehouden, belofte afgelegd, totems gegeven, enzovoort… Kortom alles wat toen en nu nog voor een groot deel typisch was aan scouts.


Oud-scoutsleider en groepsleider Jackie Segers

Een bekend figuur en scoutsleider uit de jaren vijftig was Jackie Segers. Hij maakte onder de oorlog en tot 1949 als actief lid de vette jaren van de scouts mee. Jackie behaalde zijn leidersbrevet in ’49. Tussen 1950-51 was hij welpenleider. Dan tot 1955 hopman bij de verkenners en groepsleider. Zijn eerste kamp met verantwoordelijkheid was Ravels ’49 en ’50. Op dat moment vielen de meeste leiders één voor één weg. Totdat enkel Herman Leyers en de jongere Jackie over bleven. Pastoor De Backer nam het roer in handen, maar die was helaas niet pro-scouts en dat moet altijd een grote hinder geweest zijn voor de uitbouw van een grotere groep. Vanaf dan tot het definitief stop zetten in 1962 (voor vier jaar toch) en ondanks de inzet van het erg beperkte leiderskorps, heeft de groep nog maar zelden goed gefloreerd.

Van de nu volgende periode is ons nog heel wat duister gebleven. In 1954 duikt Fred Stevens op, getrouwd en tot Akela gebombardeerd. Met Florent Van Aken erbij maken de welpen terug een bloeiperiode door. In deze tijden moeten ook o.a. Gilbert Van Damme en Jackie Segers hun troep gaan doen. Maar er wordt nog zoveel mogelijk vergadering gegeven.


Groepsleider Gilbert van Damme

In 1955 werd Gilbert dan groepsleider en deze taak volbracht hij tot 1957 de week voor hij trouwde. Hij was reeds een actief persoon in de scoutsbeweging rond het jaar 50. Op dat moment waren de scouts in volle expansie. Er waren in deze periode een 100-tal leden, jongens alleen wel te verstaan. In die tijd waren er geen andere mogelijkheden tot ontspanning. De vergaderingen werden gegeven in ’t familieheem (nu de keuken).


Het voorlopige einde

Tussen de stichting en de jaren 60 kende de scoutsgroep zijn hoogten en laagten. Enthousiast werd gewerkt aan de uitbouw van scouting op onze parochie. Menige leiders gingen … andere kwamen. Toch werd 1962 een rampzalig jaar voor onze groep. Allerhande moeilijkheden, waaronder leiderstekort wel het voornaamste, veroorzaakten de val van de groep. Leiders uit naburige groepen die wilden komen helpen, o.a. Karel Ceusters uit Boom, waren voor pastoor De Backer niet welkom. De toen aanwezige leden dwarrelden wat rond tot ze terecht kwamen in de omliggende scoutsgroepen van Hellegat (Don-Bosco), Bornem (ST;Bernardus) en Willebroek (H. Kruis). Leiders uit het laatste korps (1961) waren: Aalmoezenier De Backer, Frans Peeters, A.W.L. Maurits Meeus en Harry Illegems. Het laatste kamp vond plaats in Lichtaart in1962.


De tussenperiode

Nu er stilstand was gekomen in het bestaan van de scouts, besloot Z.E.H. De Backer om een patronaat op te richten ‘Jeugdheem’ genaamd. Dat was in de namiddag voor de 10-14 jarigen en ’s avonds voor +14. Hierbij werd vooral beroep gedaan op oud-scoutsleiders en schoolmeesters. Een stille periode.


De nieuwe start, Groepsleider Frans Peeters

De geest van scouting raakte echter op onze parochie niet zoek. Onder impuls van de nieuwe pastoor E.H. Edgard Ruts (pastoor sedert april 1966), Frans Peeters (oud scoutsleider) en Frans De Maeyer (verantwoordelijke Jeugdheem) werden midden 1966 plannen gesmeed voor de heroprichting van de groep. Het initiatief werd genomen en op 11 september 1966 was de groep, na een vier jaar lange onderbreking, herboren. Het werd een onverwacht succes met 40 welpen en 26 jong-verkenners.
Het eerste leiderskorps zag er als volgt uit:


Groepsleider Frans Peeters, Groepsaalmoezenier E.H. Edgard Ruts, Groepssecretaris Frans De Maeyer

Welpen: Marcel Daelemans (Akela), Ludo de Caluwé (Kaa), Frans De Maeyer (Baloo), Edward Van
Hoyweghen (Hathi), Marc Segers (Chill), Lucien Verbeeck (Bagheera)
Jong-Verkenners :André Van Geyte (Hopman), Jan De Hertogh (Vaandrig), Georges Goovaerts (Vaandrig),
Leo Verdoodt (Vaandrig)
We mochten beschikken over twee vroegere werkklassen in de Don-Boscoschool. Onze groepsnaam werd
V.V.K.S. 71-9 Ruisbroek – Sauvegarde
Wegens het enorme succes van de start was er al vlug de noodzaak een derde tak op te richten…de
Verkenners. Frans De Maeyer verhuisde van de welpen en werd hopman bij de verkenners.


De start was er, maar wat nu verder ?

Met aan het roer Frans Peeters, als tweede stuurman Frans De Maeyer en als aalmoezenier pastoor Edgard Ruts kenden de scouts een enorme bloei. Reeds van af het begin werd er strikt volgens de spelregels gewerkt. Het succes was dan ook verzekerd. De welpen volgden onder bekwame leiding (is altijd geweest en is er nog) het jungleverhaal van R. Kipling. Terwijl de jong-verkenners en de verkenners ‘het buitenleven’ als leuze hooghielden.


1966-1967, jaarthema “Samen met Anderen”

11 september 1966 opstart nieuwe scoutsgroep
19 maart 1967 volgde Frans De Maeyer als Adjunct Groepsleider het groepsleiderscongres in het
Congressenpaleis in Brussel
26 maart 1967 werden de verkenners en alle leiders gedropt in Ruisbeek tegen Kampenhout, een tochtje
van 32.9 km. We weten nu wel hoever het is.
2 april 1967 starten de verkenners hun objectief 67 zijnde de inrichting van de twee lokalen
16 april 1967 namen wij deel aan een zangtornooi voor welpenhorden in Mechelen
3-8 juli gingen Ludo De Caluwe en Lucien Verbeeck voor de welpen, Georges Goovaerts voor de
jongverkenners en Frans De Maeyer voor de verkenners zich bekwamen op een opleidingscursus.
28-30 juli 1967 een patrouilleweekend voor onze jongverkenners en verkenners op de Vockaerts’ hoeve in
Kruishoutem
26-27 augustus 1967 nam onze leiding deel aan de herfstmale op De Kluis in Sint-Joris Weert


1967-1968, jaarthema “Samen voor Allen”

Leiding:
Groepsleider Frans Peeters, Groepsaalmoezenier E.H. Edgard Ruts, Groepssecretaris Frans De Maeyer
Welpen: Marcel Daelemans (Akela), Ludo De Caluwé (Kaa), Harry Raes (Hathi), Hendrik Segers (Chill),
Eduard Van Hoyweghen (Baloo), Lucien Verbeeck (Bagheera)
Jong-Verkenners: Leo Verdoodt (Hopman), Marc Segers (Vaandrig), Guido Van Campenhout (Vaandrig)
Verkenners: Frans De Maeyer (hopman)
2 september 1967: Eerste Groot Scoutsbal
17 september 1967 was er de revisie van objectief 67 van de verkenners met de inzegening van de twee
Lokalen en wijden van de groepsvlag.
Om onze sympathisanten dichter bij de groep te betrekken starten wij in 1967 met een ereledenkring.
Vanaf januari 1968 wordt er iedere tweede zondag van de maand een jeugdmis georganiseerd.
Onze groep organiseerde een Rode Kruis cursus voor Junior Helper.10 leden behaalden hun brevet.
Paasverlof 1968: bij de verkenners vertrekt de patrouille van de Adelaars per fiets naar Kruishoutem, de
Westhoek tot in Noord Frankrijk. De patrouille van de Eekhoorns doen een tocht naar Wallonië tot aan de
Franse grens
28 april 1968: groepsfeest
9-19 juli 1968: kamp in Opoeteren. Kookpersoneel: Jos De Caluwé en Bertha Moeremans, Catharina De
Cock, Maria De Langhe, Roza Moeremans, Flor Segers en Yvonne Moerenhout, Alice Van Hoyweghen
José Verhaeghen.
Bij de verkenners maakten Constant Moerenhout, Freddy Van den Mooter, Gerrit De Caluwé en Eddy
Huyghe een zwerftocht van 48 uur naar Halle en behaalden zo hun insigne van eerste klasverkenner.
31 augustus en 1 september 1968 nam onze leiding deel aan de herfstmale op De Kluis in Sint-Joris Weert


1968-1969, jaarthema “Een nieuwe start”

Leiding:
Groepsleider Frans Peeters, Groepsaalmoezenier E.H. Edgard Ruts, Groepssecretaris Frans De Maeyer
Welpen: Lucien Verbeeck (Akela), Ludo de Caluwé (Kaa), Harry Raes (Hathi), Hendrik Segers (Chill)
Jong-Verkenners: Leo Verdoodt (Hopman), Marc Segers (Vaandrig), Guido Van Campenhout (Vaandrig)
Verkenners: Frans De Maeyer (hopman)
31 augustus 1968: Tweede Groot Scoutsbal
Er worden op dit ogenblik plannen gemaakt, de voorbereidingswerken werden aangevat voor een nieuw
scoutslokaal. Dit zal modern worden opgevat en toch degelijk zijn. Het zal beantwoorden aan de eisen die
het nieuw verkennen stelt. Kortom het zal fantastisch zijn.
Vanaf 20 oktober 1968 wordt er om de 2/3 weken gezwommen in het Stedelijk Zwembad van Sint-Niklaas
15-17 november 1968 gingen de verkenners op weekend naar in de blokhut Puytvoet in Sint-Niklaas
2 februari 1969: groepsfeest
Er wordt werk gemaakt van het groepsblad KNAL. Bedoeling is dat het om de drie maanden verschijnt.
6-16 juli 1969 kamp in Neerpelt. Kookpersoneel: Tinneke Brijs, Jos De Caluwé en Bertha Moeremans,
Hendrik De Maeyer en Francine Van Trier, Ria De Maeyer, Roza Moeremans, Martine Mostien.
De Adelaars gaan op driedaagse patrouilletocht.
30-31 augustus 1969 Herfstmale in de Kluis in Sint-Joris-Weert


1969-1970, jaarthema “Graag gedaan”

Leiding:
Groepsleider Frans Peeters, Groepsaalmoezenier E.H. Edgard Ruts, Groepssecretaris Frans De Maeyer
Welpen: Ludo de Caluwé (Akela), Constant Moerenhout (Bagheera), Dirk Mostien (Kaa),Harry Raes
(Hathi), Hendrik Segers (Chill), Freddy Van Den Mooter (Mor), en André Verhaegen (Baloo).
Jong verkenners: Marc Segers (hopman), Hendrik De Boeck (vaandrig) en Gerrit De Caluwé (vaandrig).
Verkenners: Frans De Maeyer (hopman), Albert Illegems (vaandrig) en Jean-Pierre Verbruggen (vaandrig).
6 september 1969: Derde Groot Scoutsbal
1 februari 1970 was er een feestmaaltijd voor de oud-scouts. Om onze sympathisanten dichter bij onze
groep te betrekken startten wij in 1967 met een ereledenkring. Hier en daar vernamen we dat de naam
erelid veel mensen-sympathisanten afschrikte. Daarom besloten we deze kring van naam te veranderen in
Vriendenkring van de scouts. Veel oudleden gaven mee de doorslaggevende stoot voor de oprichting van
de vriendenkring…de voorloper van de oud-scouts.
6-8 februari 1970: sportweekend voor de verkenners op Puytvoet in Sint-Niklaas
1-11 juli 1970 scoutskamp in Ravels. Kookpersoneel: Hendrik De Maeyer en Francine Van Trier, Ria De
Maeyer, Gaston Mostien en Tinneke Brijs, Martine Mostien, Frans Peeters en Griet De Neef.
29-30 augustus 1970: vorming en ontspanning voor de leiders op de herfstmale in De Kluis in Sint-Joris-
Weert.


Het nieuwe lokaal

Met het nieuwe lokaal wordt bedoeld het lokaal vooraan tegen de Eikerlandstraat. Voor het jaar 1970 was deze plaats een gewone schooltuin. Onder stimulans van groepsleider Frans Peeters, z’n adjunct Frans De Maeyer en aalmoezenier Ruts werd aan de bouw van een derde lokaal begonnen. Dit dankzij de grote steun van de Ruisbroekse industriëlen Metaalwerken Van Beneden (Robert Van Beneden), Ilwa Keukens (Jos Illegems) , Produits Chimiques en Metallurgiques du Rupel (De heer Caulier) en Metaaldraaierij Moerenhout (Louis Moerenhout) . Ook de titanische inspanning van ouders, sympathisanten en leiding mag niet uit het oog verloren worden.Hendrik De Maeyer zorgde voor riolering, vloeren en schouw. Bernard De Ridder verzorgde de voegwerken en Antoine Steenhuyze plaatste de zoldering. Op 1 februari 1970 was het grote moment aangebroken, het lokaal werd plechtig geopend en ingezegend. De opening viel tezamen met de 30-jarige viering van scouting in Ruisbroek (zonder rekening te houden met jaren stopzetting van de groep). Dubbel vreugde dus. De dag begon met een receptie in ’t familieheem. Om 13 u werd een grote optocht gehouden in de straten van Ruisbroek tot 14u30 dit onder muzikale begeleiding van de Scoutsfanfare van Hemiksem, Harmonie Vooruitzicht en Harmonie Nut en Vermaak, beide uit onze gemeente.. Ondanks het barre winterweer liepen allen met opgerolde mouwen en korte broek.
Na de optocht was er een kort toespraak door E.H.D’Heu, plechtige inwijding en opening van het nieuwe lokaal.
Deze dag werd afgesloten met een eremis, een groepsfeest en het avondlied.


1970-1971, jaarthema “Speel Mee”

Leiding:
Groepsleider Frans Peeters, Groepsaalmoezenier E.H. Edgard Ruts, Adjinct Groepsleider Frans De
Maeyer, Groepssecretaris Lucien Verbeeck
Welpen: Constant Moerenhout (Akela), Dirk Mostien (Kaa),Harry Raes (Hathi), Freddy Van Den Mooter
(Mor) en André Verhaegen (Baloo).
Jong verkenners: Marc Segers (hopman), Hendrik De Boeck (vaandrig), Gerrit De Caluwé (vaandrig) en
Hendrik Segers (vaandrig).
Verkenners: Frans De Maeyer (hopman), Albert Illegems (vaandrig) en Jean-Pierre Verbruggen (vaandrig).
5 september 1970: Vierde Groot Scoutsbal
Vanaf dit scoutsjaar gaan we elke zondag zwemmen in het Stedelijk Zwembad van Sint-Niklaas,
uitgezonderd de tweede zondag van de maand.
Het groepsblad KNAL krijgt een nieuwe impuls en verschijnt terug trimesterieel
31 januari 1971 : groepsfeest
11-21 juli 1971: scoutskamp in La Fresnaye in Dworp. Kookpersoneel Tinneke Brijs, Hendrik De Maeyer en
Francine Van Trier, Ria De Maeyer, Martine Mostien, Frans Peeters en Griet De Neef.
28-29 augustus 1971 nam onze leiding deel aan de herfstmale op De Kluis in Sint-Joris Weert


1971-1972, jaarthema “Fijn dat Jij er bent”

Leiding:
Groepsleider Frans Peeters, Groepsaalmoezenier E.H.Edgard Ruts, Adjunct Groepsleider Frans De
Maeyer, Groepssecretaris Lucien Verbeeck.
Welpen: Constant Moerenhout (Akela), Eddy Huyghe, Jan Segers, Rudy Van De Woesteyne, André Verhaeghen (Baloo)
Jongverkenners: Marc Segers (hopman), Hendrik De Boeck (vaandrig), Gerrit De Caluwé (vaandrig), Ernst Peeters (vaandrig), Hendrik Segers (vaandrig).
Verkenners: August Peeters (hopman), Albert Illegems (vaandrig), Willy Illegems (vaandrig), François Naegels (vaandrig).
4 september 1971: Vijfde Groot Scoutsbal
31 oktober 1971: het Werler Soldatenkoor komt naar Ruisbroek. Zij verzorgden eerst de avondmis en nadien was er een optreden in het Familieheem.Pikant detail, het koor stond onder leiding van onze Adjunct Groepsleider die toen in Werl aan zijn laatste maanden legerdienst bezig was.
In november 1971 werden er afspraken gemaakt dat Frans De Maeyer groepsleider zou worden na zijn legerdienst. Frans Peeters zou de titel van Ere-Groepsleider krijgen.
20 januari 1972: overlijden van onze groepsleider Frans Peeters
1 – 11 juli 1972: scoutskamp op kampeerterrein ’t Fonteintje in Koersel. Kookpersoneel: Maria De Langhe, Hendrik De Maeyer en Francine Van Trier, Bernard De Ridder en Annie Van Houcke.

26-27 augustus 1972 nam onze leiding deel aan de herfstmale op De Kluis in Sint-Joris Weert


Groepsleider Frans De Maeyer

1972 was een donker jaar voor scouts Ruisbroek. Groepsleider Frans Peeters was overleden (20 januari 1972). Hij had wel voor zijn opvolging gezorgd in de persoon van Frans De Maeyer. Hij was van bij de start nauw betrokken in de groepsleiding. Hij bleef groepsleider tot midden 1977.
Hij onderhield zeer goed de relatie tussen ouders en leiding en hierdoor was er een grote sympathie van de ouders en van sympathisanten.
Ook zeer goed voorbereid, waren zijn materiaal aankopen (eigen tenten, patrouille koffers, enz.). Hij stak er dan ook al zijn vrije tijd in.
Frans De Maeyer was streng voor zijn leiding maar steunde ze volledig en ondersteunde ze met alle mogelijke middelen.Omwille van dat hebben de scouts hun sterke groei te danken. Het niveau werd steeds hoger, vooral door de streefgeest van de leiding. Nieuwe leiding werd gevormd, oudere namen afscheid. Maar toch bleef er steeds een deel van de oude garde. Oud en nieuw werkten steeds samen. Ik denk dat dit wel de succesformule van onze scoutsgroep is.


1972-1973, jaarthema “Ons mag je’t vragen”

Leiding:
Groepsleider Frans De Maeyer, Groepsaalmoezenier E.H.Edgard Ruts, Groepssecretaris Lucien Verbeeck
Welpen: Constant Moerenhout (Akela), Hendrik De Boeck, Eddy Huyghe, Frank Janssens, Jan Segers,
Freddy Van den Mooter, André Verhaeghen
Jongverkenners: Marc Segers (hopman), Guido Illegems (vaandrig), Ernst Peeters (vaandrig), Hendrik
Segers (vaandrig)
Verkenners: August Peeters (hopman), Gerrti De Caluwe (vaandrig), François Naegels (vaandrig)
2 september 1972: Zesde Groot Scoutsbal
Wij organiseren een eerste amusementnamiddag van onze welpen samen kleinsten van de gidsen
H.Helena
4 februari 1973: groepsfeest
21 – 31 juli 1973: kamp in Cherain. Kookpersoneel: Maria De Langhe, Hendrik De Maeyer en Francine Van
Trier, Griet De Neef, Bernard De Ridder en Annie Van Houcke.
Laatste weekend van de vakantie, op 25-26 augustus 1973 Herfstmale in De Kluis in Sint-Joris-Weert in
Het teken van internationale Rechtvaardigheid


1973-1974, jaarthema “Echt Aardig Rechtvaardig”

Vanaf dit jaar kwam er een nieuwe tak bij. De Kapoenen
Leiding:
Groepsleider Frans De Maeyer, Groepsaalmoezenier E.H.Edgard Ruts, Grroepssecretaris Lucien Verbeeck
Kapoenen: Takleider Jan Segers, Assistenten Hendrik De Boeck en Guido Illegems
Welpen: André Verhaeghen (Akela), Guido De Boeck, Eddy Huyghe, Frank Janssens, Firmin Praet, Freddy
Van Den Mooter
Jongverkenners: Marc Segers (hopman), Dirk Peeters (vaandrig), Patrick Segers (vaandrig), Jos Seghers
(vaandrig)
Verkenners: François Naegels (hopman), Gerrit De Caluwé (vaandrig), Constant Moerenhout (vaandrig)
1 september 1973: Zevende Groot Scoutsbal
Bij het begin van dit nieuwe werkjaar starten de verkenners hun objectief zeilboot.
Op zondag 10 februari 1974 wordt het objectief zeilboot van de verkenners afgesloten. Nee, we zijn geen
zeescouts maar we verbouwden een volledig rotte en afgeschreven zeilboot tot een zeewaardige boot.Het
was een VAURIEN van 4,08 m lang,lengte w.l. 4,00 m, 1,5 m breed met een diepgang met zwaard van 0,8
m. Het zeiloppervlak van het groot zeil was 5,60 m² en de fok 2,50 m².
De zeilboot kreeg de naam OFZO. Hij werd gezegend en na een korte ceremonie tewatergelaten aan het
zeekanaal..
Pretentieloos mogen we zeggen dat de voltooing van het objectief de kameraadschap tussen onze 13
verkenners aardig wat versterkte en teven het bewijs werd geleverd dat onze scoutsgroep niet bij de
pakken blijft zitten.
10-20 juli 1974: scoutskamp op Camp de la Fresnaye in Dworp. Kookpersoneel: Bernard De Ridder en
Annie Van Houcke, Guido Van Campenhout en Rita Bogaerts.
31 augustus – 1 september 1974 nam onze leiding deel aan de herfstmale op De Kluis in Sint-Joris Weert


1974-1975, samenwerking scouts en gidsen

Dit scoutsjaar zal de groep evolueren naar een gemengde groep.
Zaterdag 7 september 1974, Achtste Groot Scoutsbal
Op het planningsweekend in Blanden (28-29 september 74) werd definitief gestalte gegeven aan de
samenwerking tussen de Don Boscoscouts (A36-09-S) en de H. Helenagidsen (A36-08-M).
De H.Helenagidsen waren opgericht in 1968 als tegenhanger voor de meisjes chiro die op de parochie
minder en minder sympathie kreeg. De chiro was gehuisvest in het lokaal (’t soepkot) in de Kloosterstraat
maar de gidsen vonden dankzij de familie Van Moer toch een onderdak in een leegstaand huis bij de famile
Van Moer in ’t Moer.Judith Van Moer, Maria Peeters, Vera Lombaerts, Marcella Van der Wilt, Ria De
Maeyer, Rita De Pauw en Martine Mostien waren mee van de eerste leidsters. E.H.Frans Moeyersoms
werd groepsaalmoezenier.
Voor beide groepen kwam er vanaf september 1974 nu één groepsleiding en groepssecretariaat. Vanaf
september 1974 kregen onze jongste takken Kapoenen en Elfjes een gemengde werking onder leiding van
de kapoenenleider.
Welpen en Kabouters, Jongverkenners en Joggidsen, Verkenners en Gidsen werken dan nog niet
gemengd maar ze werken wel heel vaak samen een programma uit. Op later tijdstip in het jaar zullen ook
deze takken een volledig gemengde werking krijgen.
Leiding:
Groepsleider Frans De Maeyer, Groepsaalmoezenier E.H. Edgard Ruts, Groepssecretariaat wordt
waargenomen door Frans De Maeyer.
Kapoenen en Elfjes : Jan Segers (Takleider), Linda Boeynaems (Assitent)
Welpen: Patrick Segers (Takleider), Ludo Meeus (Assitent), Constant Moerenhout (Assistent)
Kabouters: Maria Teck (Takleidster), Krista De Bondt (Assitent)
Jongverkenners: Marc Segers (takleider), Jozef De Schutter (Assistent), Dirk Peeters (Assistent), Jos
Seghers (Assistent)
Jonggidsen: Renée Moerenhout (Takleidster)
Verkenners: François Naegels (Takleider), Gérard Janssens (Assitent)
Dit jaar zijn er nog geen Gidsen
Een dynamisch groepje jonge mensen, dat men leiders of begeleiders pleegt te noemen geven het
maandblaadje INFO uit. Het is de vervanger van het trimesteriële tijdschrift KNAL en de voorloper van ‘t
Padvindertje dat zijn licht ziet in maart 1975.
Eind 1974 – begin 1975: Voor velen iets nieuw, anderen wisten het reeds maar weinigen kenden de juiste
reden.De tijd rond kerstmis en Nieuwjaar is een moeilijke tijd voor de leiders die studeren.We stelden de
verkenners voor om in de verschillende takken een handje toe te steken. Na enkele weken bleek het dat die
jongens het absoluut niet slecht deden (zelfs heel goed);.We durfden ze zelfs te vragen de leiding definitief
te vervoegen en na weinig wikken en wegen waren alle verkenners stagiaires geworden.Zij konden
afwisselend in alle takken ervaring opdoen en na het kamp hun defintieve tak kiezen voor het jaar
1975-1976.
De laatstejaars jongverkenners bleven nog een jaartje extra jongverkenner omdat er dan nog geen nieuwe
verkennerstak was .

Van nu zag men niet enkel broeken, maar ook rokken in de scouts
Een belangrijke gebeurtenis die zomaar niet mag overgeslagen worden, is de fusie Don Boscoscouts en St.-Helenagidsen op zondag 25 mei 1975. De reden van de fusie was vooral het tekort aan leiding in de gidsengroep. De fusie was hun laatste reddingsmiddel. Je kan wel raden hoe talrijk de groepsraden waren die deze fusie vooraf gingen. Toch werd alles snel als gewone gang van zaken beschouwd en het eerste kamp dat gemengd doorging was van 22 juli – 1 augustus 1975 in Centrum Bosveld in Galmaarden. Kookpersoeel: Lea Cools, Katrien De Cock, Bernard De Ridder en Annie Van Houcke, Maria Peeters, Julia Reynaert.


1975-1976

Leiding:
Groepsleider Frans De Maeyer, Groepsaalmoezenier E.H. Edgard Ruts, Groepssecretaris François
Naegels
Kapoenen-Elfjes: Takleider Jan Segers, Assistenten Dirk Vermant en Linda Boeynaems
Welpen-Kabouters: Takleider Patrick Segers Assistenten Krista De Bondt, Carine Huyghe, Willy
Moerenhout,François Naegels, Jan Moeyersoms, Marc Moeyersoms.
Jongverkenners – Jonggidsen: Takleider Marc Segers, Assitenten Gerard Janssens, Dirk Peeters, Jos
Seghers, Renée Moerenhout, Maria Teck en Jozef De Schutter
Zaterdag 6 september 1975, Negende Groot Scoutsbal
31 oktober 1975 organiseerden wij een dankfeestje in aanloop naar het tienjarig bestaan van de groep voor
56 helpers uit de voorbije jaren, oud-leiders en leiders en leidsters.
3 januari 1976: de leiders in vergadering bij de groepsleider thuis werden opgeschrikt. De dijk van de Vliet
was gebroken en Ruisbroek liep onder water. Onze lokalen in de Kloosterstraat werden t.g.v. de
overstroming voorlopig afgestaan aan het water, het welpenlokaal aan het Rode Kruis en het scoutslokaal
aan KWB – ACV voor inrichting van een goed functionerend hulpcentrum.
17-27 juli 1976 op kamp op de kampeerterreinen ’t Fonteintje in Koersel. Kookpersoneel: Lea Cools,
Katrien De Cock, Bernard en Annie De Ridder-Van Houcke en Maria Peeters.


1976-1977

Leiding:
Groepsleider Frans De Maeyer, Groepsaalmoezenier E.H. Edgard Ruts, Groepssecretaris François
Naegels
Zaterdag 4 september 1976, Tiende Groot Scoutsbal


Groepsleider François Naegels

Midden 1977 maakte Frans De Maeyer een einde aan zijn groepsleiderschap omdat hij een internationale job had aangenomen waardoor hij minder tijd vrij had voor begeleiding van de scoutsleiding. Er werd gezocht naar een opvolger. Deze werd gevonden in de figuur van François Naegels, groepssecretaris en verkennerleider, afkomstig uit Hingene. Hij heeft er steeds van gedroomd een scoutsgroep in Hingene op te richten, maar deze droom viel voor een stuk in ’t water omdat hij de touwtjes in handen nam in Ruisbroek. Hij was ook één van de eerste pioniers van de redactie van het allereerste Padvindertje. In deze periode kan men de zeer grote vrijheid in de takwerking als voornaam kenmerk opnoemen. Een hoge kwaliteit in de takken zelf was zijn leuze en daar is hij dan ook geslaagd. Als voornaamste gebeurtenis van deze groepsleider kan men de heroprichting van de verkennerstak opnoemen, dewelke in 1975 ten onderging omdat de verkenners als hulpleider gingen werken in de verschillende takken.


Groepleider Benny Peeters

In 1979 nam Swa Naegels afscheid van de scouts. Zijn taak werd overgenomen door schoolmeester Benny Peeters. Als schoolmeester stond hij direct in contact met de jeugd. Het ledenaantal steeg dan ook aanzienlijk. Hij was een goede gids tussen ouders en leiding, wat tegenwoordig een noodzakelijk is geworden. Vrijheid in leiding kan men hier wel sterk karakteriserend noemen. Waar uiteraard goede resultaten mee werden behaald, maar toch ontstonden er een aantal leiderstwisten. In 1982 besliste hij dan ook geen verdere verlenging van zijn groepsleiderschap. De groep werd in handen gegeven van een leider die we allen zeer goed kennen.


Groepsleider Mark Segers of Den Baas

In deze periode werden ook de voortrekkers opgericht daar er teveel aan leiding was. Zij werkten hard, maar het bestaan was van korte duur. Een jaar later moesten de VT’s terug dienst nemen in de verscheidene takken. De nieuwe groepsleider die de toenmallige leidingsploeg goed gekend was, aangezien iedereen hem als leider heeft gehad. Daardoor stond hij dichter bij de leiders en de leden dan niemand anders.
Tijdens zijn tweede termijn heeft den baas zijn aanwezigheid in de scouts voorgoed achter gelaten. Dit door het terug oprichten van de voortrekkerstak (die nog tot op de dag van vandaag bestaat). Deze tak is niet bedoeld om het overschot aan leiding in onder te brengen, maar om de toekomstige leiding nog een jaar extra opleiding te geven, zodat leiding geven nog beter wordt dan in het verleden.


50-jarig bestaan

In het scoutsjaar van 1990 – 91 werd het 50-jarig bestaan van onze groep gevierd met allerlei festiviteiten.
In dat jaar werd ook de oud-scouts opgericht. Deze groep is een mix van oud-leiding en werd in het begin geleid door Guido van Campenhout. Later is zijn taak overgenomen door Lucien Verbeeck, die dit jaar (2005) de fakkel terug heeft doorgegeven aan Guido van Campenhout. Beide zijn oudgedienden in onze scouts.
De oud-scouts organiseren al van 1993 hun kwis die toch wel wat succes heeft en elk jaar toch ongeveer 40 ploegen naar het Familieheem kan lokken.
Verder zijn zij er mee begonnen om op vlottenweekend te gaan, een traditie die later is overgenomen door de scouts. Ook organiseren zij toch al verschillende jaren een familieweekend en sinds 2004 een fietszoektocht door Klein-Brabant.
Sinds 2000 is er ook een jaarlijkse traditie om een voetbalwedstrijd te organiseren tussen de oud-scouts en de leidingsploeg, die nog maar één keer is afgelast doordat we van de eigenaar niet op het terrein mochten. De tussenstand is 1-3 in het voordeel van de leiding.
De oprichting van de raadsrots en het begin van de verbouwingen.
Daar de lokalen officieel eigendom zijn van de parochie, was er bij de leidinsploeg wat schrik om te investeren in deze lokalen. Dit omdat er altijd de kans was dat wij moesten vertrekken van deze locatie en wij zo het geïnvesteerde geld kwijt zouden zijn.
Deze situatie veranderde door de oprichting van de raadsrots, eerst bekend onder de naam steungroep. Zij hebben de lokalen in beheer en dit was dan ook de start van een aantal investeringen.
De raadsrots is een groep van ouders, oud-scouts, sympathisanten en leiding. De toenmalige steungroep begon met een infoavond en de eerste vergadering was op 21/10/99. Er is toch een beetje een komen en gaan van leden, maar de Raadsrots heeft toch een harde kern van leden die de raadsrots recht houden en die de leiding bij staan.
Buiten het in beheer hebben van onze lokalen, helpen zij ons bijvoorbeeld in de keuken tijdens het eetfestijn of de al jaarlijkse traditie van het bakken van pannenkoeken op de kerstboomverbranding.
Maar één van de grootste taken van de raadsrots is toch het beheer van het lokaal. De investeringen die er werden gedaan waren in het begin vooral gericht op brandveiligheid. De stookruimte werd volledig aangepast ook in de turnzaal kwam er een volledig nieuw plafond.
De volgende investering was de vervanging van de mazoutkachels in het welpen- en jv-lokaal, naar verwarming op aardgas. Ook onze mazoutketel is verdwenen en het mazoutkot is verandert in een drankkot.
Vervolgens werd de lekkende dakgoot aan het welpenlokaal aangepakt en daarna was er het volgende grootte werk, namelijk de vervanging van de ramen vanaf het kapoenenlokaal tot aan het materiaallokaal.
Tussen in werd nog gauw het hout vervangen dat rond de kampvuurkring en de speelberg stond.
In al die jaren waren er natuurlijk nog een hele hoop kleinere werkjes die zijn uitgevoerd, aangezien het lokaal ouder is dan de scoutsgroep die er in zit. Hierdoor zal het lokaal een metamorfose ondergaan van oud naar “nieuw”

60-jarig bestaan tot nu

In 2000 organiseerden wij ons 60-jarig bestaan. Dit scoutsjaar begon met een misviering tijdens het weekend van de overgang. Ook ging scouts Ruisbroek terug online met de oprichting van eigen website gemaakt door Johan Segers.
In April 2001 was er een heuse opendeurdag waar iedereen onze lokalen kon bezichigen en waar er allerlei randactiviteiten werden georganiseerd zoals allerlei volksspelen, een BBQ, een clown, …
Er was een dia avond met de foto’s van de laatste jaren en de uitgaven van een foto-cd.
Ook werd er in 2000 beslist om een lokalenwissel door te voeren. De vt’s gingen naar het leiderslokaal en vice versa. Dit omdat het aantal leiding en vt’s te groot was om allemaal in het oude leiderslokaal te stoppen. Beide lokalen werden verbouwd en aangepast naar de noden die er toen waren.
In 2003 werd de traditie hervat van het vlottenweekend. Waar we gestopt waren in Diksmuide, hadden we ons ingeschreven in Lommel. Het eerste jaar nog maar met 6 man, maar het tweede jaar toch met de laatste jaar verkenners, VT’s en leiding. Grote prijzen zijn er voorlopig nog niet naar Ruisbroek gebracht, maar in 2005 zal men toch proberen om de trofee van snelste vlot te winnen.