Vragen of reservaties via verhuurlokaal@hotmail.com.

Enkel voor dringende zaken: bel Fien Tonnelier op het nummer 04 71 67 98 40.

LOKALEN EN TERREIN

De lokalen

 • 1 polyvalente turnzaal 11 x 18 meter (als slaapzaal)
 • 1 lokaal 11 x 7 meter (9 tafels, 20 banken, servies voor max 50 personen, schoonmaakproducten)
 • 1 sanitair gedeelte (3 wc’s, 2 urinoirs, 7 wastafels, 4 douches, mindervalideruimte)
 • 1 keuken (2 koelkasten, diepvries, 3 afwasbakken, afwasmachine, 6 vuren, dampkap, oven, keukengerei)

Het terrein

Je mag gebruik maken van ons speelterrein, dit is een verharde ‘koer’ en 2 graspleintjes. Op 1 van de graspleintjes is er een heuvel met een speelbuis in. Er is ook een kampvuurkring voorzien. Als je een vuurtje wilt maken, moet je dit verplicht hierin doen. Je kan hier met iedereen op bankjes rond het vuur zitten. Hout moet je wel zelf voorzien.

Nog enkele weetjes

 • Snel bereikbaar via A12 (19km vanuit Antwerpen, 25km vanuit Brussel)
 • Rustig gelegen
 • Groot speelbos met speeltuin op 500 meter
 • Bakkerij op 700 meter
 • Dichtstbijzijnde winkel op 1 km
 • Centrum op 1,8 km
 • Zwembad (Bornem) op 7 km
 • Recreatiedomein de Schorre (Boom) op 5 km
 • Bloso centrum Hazewinkel (Heindonk) op 7,5 km

RESERVEREN

KALENDER

Contact

Algemene afspraken, handige nummers, afvalbeleid, … kunt u allemaal terug vinden in het verhuurboekje. Gelieve dit door te nemen vooraleer u contact met ons opneemt.

Op de kalender hierboven kan u zien welke data nog beschikbaar zijn om onze lokalen te huren. Reserveren gebeurt minimum 14 kalenderdagen vóór de gewenste periode. Je reservatie is pas geldig als je binnen de 10 kalenderdagen na de opmaak van het contract :

 • één exemplaar van deze overeenkomst en verzekeringsaanvraag terugstuurt naar het administratieadres
 • de waarborgsom van € 300 (weekend) of € 450 (kamp), een voorschot (€145 x het aantal nachten) en de premie brandverzekering stort op rekening : BE62 0682 0927 1261 op naam van Don Bosco Scouts – Bruikleenovereenkomst met vermelding waarborg + voorschot – naam groep.
 • de waarborg wordt binnen de drie weken na de bruikleenovereenkomst teruggestort.

Voor reservaties korter dan 5 werkdagen geldt dat het voorschot bij aankomst cash wordt betaald.

Annulering

Ingeval van annulering dient men uiterlijk 7 kalenderdagen voor de periode waarvoor het contract werd opgesteld te verwittigen, per mail of per brief (postmerk als datum). Zoniet wordt er €50,00 ingehouden als annuleringskosten.

Beheerskosten

 • €145,00 per 24 uur voor het gebruik van polyvalente zaal + verhuurlokaal + speelplaats, ingerichte keuken (gasbekken, braadsleeën, kookpotten, koelkast, …)
 • Energiekosten worden afgelezen op de meter en worden per m³ of kwh aangerekend.  De prijs per m³/kwh wordt bepaald aan de hand van de actueel geldende prijzen, die bij de aankomst worden vastgesteld.
 • Verplicht gebruik van vuilniszakken enkel en alleen van de gemeente PUURS-SINT-AMANDS, deze zijn te bekomen aan de prijs van € 2,00/st en PMD aan € 1,00/st
 • Extra brandverzekering: deze dekt de huurdersaanprakelijkheid (brand, storm- en waterschade). Hiervoor vult u de bijgevoegde polis in en stuurt deze mee op met de overeenkomst. De premie betaalt u samen met het voorschot. Overzicht van de premie vindt u onder punt 6. Indien uw vereniging een brandverzekering heeft die de huurdersaansprakelijkheid dekt, moet u samen met de overeenkomst een attest van deze verzekering bezorgen aan de beheerder. Dan vervalt de extra polis en ook de premie. Als de beheerder 9 dagen voor de ingebruikname van de lokalen geen attest van brandverzekering of een polisaanvraag heeft ontvangen, kan de hij aan de gebruiker de toegang tot de lokalen ontzeggen.

Huishoudelijk reglement

 • Er wordt niet aan leidingsgroepen verhuurd (zonder leden).
 • Bij aankomst zal de verantwoordelijke de sleutels overhandigen aan de huurder en zal hij/zij samen met de verantwoordelijke de inventaris van het aanwezige materiaal opmaken.  De inventaris zal gebruikt worden om eventueel verlies of diefstal vast te stellen.  Verlies of diefstal zal vergoed worden volgens de prijzen zoals vermeld in de overzichtstabel.
 • De niet verhuurde lokalen mogen niet betreden worden.
 • Het is verboden om mensen die niet tot uw of onze groep behoren op de scoutsterreinen toe te laten.
 • Het is verboden om het sjorhout of ander materiaal dat bezit is van Scout Ruisbroek te gebruiken zonder vooraf gaande toestemming.
 • Het is verboden om vuur te maken op de speelplaats.  Vuur maken is wel toegelaten in de daartoe voorziene kampvuurkring.
 • Bereiden van maaltijden is enkel toegelaten in de daartoe voorziene keuken.
 • Er geldt een algemeen rookverbod op het ganse terrein en in de lokalen. In voorkomend geval worden geldboetes in dit verband verhaald op de aansprakelijke persoon.
 • Don Bosco Scouts Ruisbroek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • De gebruikte lokalen, evenals het sanitair en keuken, dienen door de gebruiker gekuist te worden vóór vertrek. Alles moet geschuurd en gedweild worden.
 • Het vuilnis uit alle gehuurde en gebruikte lokalen wordt gesorteerd en in de daartoe voorziene vuilniszakken en bakken gegooid.  De zakken (PMD en restafval) zijn van de gemeente Puurs en worden vóór vertrek dichtgebonden en aan de poort gezet in de voorziene bak.
 • Indien er op zondag activiteiten zijn van de Don Bosco Scouts, moet men de lokalen ten laatste om 12 uur verlaten.
 • In het lokaal hangt een buizenconstructie om zaken aan te bevestigen. Hier mag de gebruiker niets aan bevestigen.
 • Er mag niets bevestigd worden aan de gele gasleidingen.
 • Ruiltochten of het verkopen van andere zaken is verboden.
 • Geen lawaai meer na 22.00 uur en dit tot 7.00 uur!
  Geen muziek maken/spelen buiten de lokalen.
  Bij vaststelling van geluidsoverlast, wordt de waarborg ingetrokken.
 • De sanitaire voorzieningen kunnen tijdens de verhuurperiode gebruikt worden door de leden van de Don Bosco scouts Ruisbroek, wanneer er een activiteit plaats zou vinden.
 • Vóór vertrek zal er een eerste controle uitgevoerd worden op eventuele schade. Beschadigingen worden onmiddellijk in mindering gebracht op de waarborgsom. Volstaat de waarborgsom niet, dan is de gebruiker verplicht de bijkomende onkosten te betalen. De waarborg wordt, na aftrok van eventuele schadevergoeding, teruggestort.
  Op het einde van de huurperiode gaat een controleperiode in van 7 kalenderdagen, waarop de beheerder de kans krijgt aan de gebruiker toeschrijfbare schade alsnog te verhalen.

Omstandige plaatsbeschrijving

Bij aankomst en vóór de ingebruikneming van de lokalen wordt de omstandige plaatsbeschrijving ondertekend.  De partijen verklaren hiermee de lokalen en terreinen te ontvangen in de daarin beschreven staat.  Eventuele opmerkingen kunnen dan worden geformuleerd en worden genoteerd.  Bij het verlaten van de lokalen wordt de staat van de gebouwen nagekeken aan de hand van de plaatsbeschrijving en eventuele opmerkingen.

Het niet naleven van de bruikleenovereenkomst kan tot gevolg hebben dat de waarborgsom wordt ingehouden.