Don Bosco Scouts Ruisbroek is veel meer dan alleen zondag van 14u tot 18u leuke vergaderingen doen! Maar gelukkig staan we er niet alleen voor en we worden gesteund door allerlei ‘nevenwerkingen’, en omdat deze niet altijd door iedereen gekend zijn, hebben we het hele gebeuren in volgend overzicht gegoten …


Leden/leiding

Waar draait scouting rond? Wel om onze leden elke week weer te vermaken. Zo zijn we meteen bij de essentie. Kinderen kunnen lid worden indien ze vóór 31 december van het lopende werkjaar zes worden (vanaf het 1ste leerjaar dus).

De activiteiten zijn verschillend per leeftijdsgroep (= tak) :

  • Kapoenen (6-8 jaar)
  • Welpen (8-11 jaar)
  • JongGivers (11-14 jaar)
  • Givers (14-17 jaar)
  • VT’s (17-19 jaar)

De leidingsploeg zelf bestaat uit een aantal gemotiveerde jongelui (vanaf 18+ jaar) zonder wiens vrijwillige inzet een scoutsgroep niet mogelijk is.

structuur_donbosco

De leiding is verdeeld onder de verschillende takken. Elke tak heeft zo zijn eigen vaste leidersgroepje. Van deze takleiding is er voor elke tak één takleider (groene schouderlinten – de anderen rode linten). Zij komen geregeld samen – de zogenaamde takraad – om de vergaderingen voor te bereiden, te evalueren, …

Ongeveer 1 keer om de 3 weken komt alle leiding bijeen op een groepsraad om te praten over dingen die de hele groep aangaan (groepsactiviteiten, afspraken, financiën, …). Deze wordt voorbereid door onze groepsleiding (witte schouderlinten).


Don Bosco Scouts Ruisbroek – ondersteuning

Scouts Ruisbroek heeft ook een steungroep (de Raadsrots), samengesteld uit een aantal oud-scouts en enkele ouders van leden. Deze staan in hoofdzaak in voor het beheer van onze lokalen. Maar staan ons ook met raad en daad bij voor activiteiten en andere. De Raadsrots mengt zich echter niet in de eigen koers die de groep vaart!

Natuurlijk kunnen we o.a. voor deze activiteiten ook rekenen op onze oud-scouts, die trouwens nog een eigen werking hebben, en een hoop sympathisanten.


Op hoger niveau

Don Bosco scouts Ruisbroek is verder als groep lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze overkoepelende scoutsorganisatie – dat nog zo’n 550 andere groepen, oftewel zo’n 75.000 leden omvat – bepaalt het algemeen beleid van scouting en regelt algemene zaken zoals de verzekeringen. Tussen de scoutsgroepen en Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn er twee tussenschakels, de districten en de gouwen. Zo behoren wij, samen met de andere groepen uit Klein-Brabant en de Rupelstreek, bij het district Rupel. Geregeld komen de verschillende groepsploegen bijeen op een districtsraad (voorgezeten door de District Commissaris). Binnen het district worden (tak)activiteiten georganiseerd waar de geïnteresseerde groepen kunnen aan deelnemen (en mee moeten ineen steken).
Enkele districten samen vormen een gouw. Scouts Ruisbroek hoort met zijn district bij gouw Opsinjoor.

Aan de hand van deze organisatie kunnen we ook ons groepsnummer, namelijk A3609G, uitleggen.

A = de provincie Antwerpen
3 = gouw Opsignoor
6 = 6de district van Opsignoor, nl. Rupel
09 = 9de groep van Rupel
G = Gemengd


Buiten scouting

Naast scoutscontacten moet scouts Ruisbroek natuurlijk ook zien te functioneren in Puurs-Sint-Amands zelf. Daarom wonen afgevaardigden van onze scouts ook de jeugdraad van Puurs-Sint-Amands bij (handig bijv. voor subsidies, werken aan het lokaal, vergaderen over het Jeugd Ontmoetings Centrum, …).

Natuurlijk is dit maar een beperkt overzicht, maar hopelijk heb je toch een beter zicht wat er allemaal in en rond onze groep gaande is.