Tegemoetkomingen voor iedereen

Veel ziekenfondsen bieden tegemoedkomingen aan voor kinderen in een jeugdbeweging. Vaak betalen zij een deel van het inschrijvingsgeld en/of kampgeld terug. Breng hiervoor het desbetreffende document naar de leiding van je zoon of dochter zodat het ingevuld en afgestempeld kan worden. We ontvingen in het verleden al vaak papieren van de CM, het OZ, de Voorzorg, … maar wellicht bieden ook andere mutualiteiten dit aan.


Belastingvermindering

Voor kinderen jonger dan 12 jaar (voor 2020 uitzonderlijk tot 14 jaar) is er ook de mogelijkheid tot belastingvermindering voor kampen en weekends. Bij voorkeur kan je een digitaal ingevuld formulier aanvragen via info@scoutsruisbroek.be of druk volgend document af en de leiding zal het voor u invullen.

Belastingaangifte 2020


Verminderd lidgeld

Via “Scouting op Maat” ondersteunt Scouts en Gidsen Vlaanderen iedereen voor wie de kostprijs een drempel vormt om deel te kunnen nemen aan het spel van scouting.

Over wie gaat het?

  • Gezinnen in schuldbemiddeling
  • Gezinnen verbonden aan het OCMW
  • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming
  • Alleenstaande ouders
  • Alleenwonende leden
  • Leden verbonden aan een instelling

Scouting op Maat biedt aan:

  • Lidgeld op maat
  • Uniform op maat
  • Fonds op maat
  • Verblijf op maat

Je betaalt dan maar 10 euro lidgeld i.p.v. 35 euro.

Indien u met vragen zit kan u steeds terecht bij de groepsleiding. Zij gaan discreet om met deze informatie.


Uniform op maat

Wie recht heeft op verminderd lidgeld, krijgt ook korting op het uniform in de Hopper Winkel. De kassiers kunnen dit verifiëren via jouw lidkaart (of lidnummer als je nog geen lidkaart hebt). Je krijgt 60 procent korting op het hemd en 50 procent op de short of rok.


Tweedehands scoutsuniform

Onze scoutsgroep zelf heeft een klein aantal tweedehands hemden, broeken, truien … Let wel: het aanbod is beperkt. Vragen staat natuurlijk vrij. Misschien hebben we net wel iets liggen dat jullie kunnen gebruiken. Meer info bij het winkeltje, elke eerste zondag van de maand op onze scouts.