Tegemoetkomingen via de mutualiteit

Veel ziekenfondsen bieden tegemoedkomingen aan voor kinderen in een jeugdbeweging. Vaak betalen zij een deel van het inschrijvingsgeld en/of kampgeld terug. Breng hiervoor het desbetreffende document naar de leiding van je zoon of dochter zodat het ingevuld en afgestempeld kan worden.

We ontvingen in het verleden al vaak papieren van de CM, het OZ, de Voorzorg, … maar wellicht bieden ook andere mutualiteiten dit aan.


Belastingvermindering (t.e.m. 14 jaar*)

Voor kinderen jonger dan 14 jaar* is er ook de mogelijkheid tot een belastingvermindering voor het kamp (“Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 14 jaar […] in de Europese economische ruimte betaald in inkomstenjaar 20XX“).

Gelieve onderstaand document af te drukken, je eigen gegevens in te vullen en het vervolgens aan iemand van de leiding geven.

Het attest voor inkomstenjaar 2022 kunnen wij zelf pas vanaf nieuwjaar 2023 aanvragen bij de gemeente. Nog even geduld dus! Zijn we intussen al een tijdje na nieuwjaar en is het formulier hier nog steeds niet te bespeuren? Doe ons er gerust nog eens aan denken via info@scoutsruisbroek.be en/of secretariaat@scoutsruisbroek.be.

*De vermindering is geldig tot de dag dat je 14 jaar wordt. Dus als je in het midden van het kamp jarig bent, krijg je wel nog een belastingsvermindering voor de dagen ervoor.


Verminderd lidgeld

Via “Scouting op Maat” ondersteunt Scouts en Gidsen Vlaanderen iedereen voor wie de kostprijs een drempel vormt om deel te kunnen nemen aan het spel van scouting.

Over wie gaat het? Scouts en Gidsen Vlaanderen geeft zelf onderstaande voorbeelden:

  • Gezinnen in schuldbemiddeling
  • Gezinnen verbonden aan het OCMW
  • Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming
  • Alleenstaande ouders
  • Alleenwonende leden
  • Leden verbonden aan een instelling

Scouting op Maat biedt aan:

  • Lidgeld op maat
  • Uniform op maat
  • Fonds op maat
  • Verblijf op maat

Je betaalt dan maar 11.60 euro lidgeld, krijgt ongeveer 50% korting op het uniform, hoeft maar (ongeveer) een derde van het kampgeld te betalen, enzovoort.

Indien u met vragen zit kan u steeds terecht bij de groepsleiding. Zij gaan discreet om met deze informatie.


Uniform op maat

Wie recht heeft op verminderd lidgeld, krijgt ook korting op het uniform in de Hopper Winkel. De kassiers kunnen dit verifiëren via jouw lidkaart (of lidnummer als je nog geen lidkaart hebt). Je krijgt ongeveer 50% korting op het hemd en de short of rok.


Tweedehands scoutsuniform

Onze scoutsgroep zelf heeft een klein aantal tweedehands hemden, broeken, truien … Let wel: het aanbod is beperkt. Vragen staat natuurlijk vrij. Misschien hebben we net wel iets liggen dat jullie kunnen gebruiken. Meer info bij het winkeltje, elke eerste zondag van de maand op onze scouts.