Fiscaal Fiche 2024

voor sommige ouders is het kamp fiscaal aftrekbaar. Lees hier voor wie dit geldt, hoe je dit aanvraagt en welke papieren je nodig hebt.

Download:

Voor wie zijn scoutskampen fiscaal aftrekbaar?

Voor kinderen jonger dan 14 jaar kunnen ouders de kosten voor de deelname aan jeugdwerkactiviteiten inbrengen op hun belastingbrief van het volgende jaar. Voor kinderen met een zware handicap is de leeftijdsgrens 21 jaar.

Wordt een lid 14 (21) jaar tijdens de activiteit? Dan tellen enkel de dagen voor de verjaardag voor het attest.

Voor welke activiteiten?

Ouders kunnen het fiscaal attest gebruiken voor elke activiteit waarvoor ze bovenop het lidgeld moeten bijbetalen (bv. weekend of kamp).

Het papierwerk in orde brengen

Doe dit zo snel mogelijk na het kamp/weekend, zo zit de info nog vers in je geheugen en ben je zeker op tijd.

Op het fiscaal attest (sjabloon) dat op deze pagina te vinden is, moet in vak 2 puntje 2 en 3 door de ouders ingevuld worden. Als dit gebeurd is, moet het attest aan de leiding bezorgd worden om verder ondertekend en ingevuld te worden. Na het verder aanvullen en ondertekenen geeft de leiding dit terug aan jou of aan je kind.

Rode kader in te vullen door ouders