Kapoenen

Matis Van Ranst – Zelfbewust Penseelaapje

Het Penseelaapje behoort tot de klauwaapjes. Het is een actief dier dat het meest in beweging is wanneer andere dieren in de schaduw liggen te rusten. Tegenover vreemden is hij wantrouwig en prikkelbaar. Over het algemeen is de Penseelaap eigenzinnig. Soms gedraagt hij zich als een stout kind. Hij is behendig en klimt goed. Deze goede imitator is soms vreesachtig van aard. Hij bekommert zich om een zieke kameraad.

 

Siemon Aerts – Handige Sneeuwuil

De Sneeuwuil is een krachtige vogel, sterk en niet snel van zijn stuk te brengen. Hij reageert rustig en bedaard. Hij is zeker niet bang en in staat om zich te verdedigen tegen veel grotere dieren. Contact met andere soorten zoekt hij niet. Als hij nog jong is staat hij zelfs vijandig tegenover de eigen soort, maar uit ervaring wordt hij meestal een beschermer van zijn zwakkere soortgenoten. Hij is niet luidruchtig, lijkt vaak afwezig, maar kan met doordachte ideeën voor de dag komen. Zijn verschijning blijft zelden onopgemerkt.