Inschrijvingen 2022-2023

Snel naar…


Info kapoenen (2015 en 2016), Welpen (2012, 2013 en 2014) & Jv’s (2009, 2010, 2011)

Belangrijkste info:

 • Oude leden: Herinschrijven met voorrang kan vanaf nu (zondag 28 augustus) tot en met zondag 11 september. Rond de inschrijving ten laatste dinsdag 20 september af.
 • Nieuwe leden: Een aanvraag indienen kan vanaf maandag 12 september tot en met dinsdag 20 september. Op woensdag 21 september ontvang je een mail met meer informatie.
 • Ter info: zondag 25 september is het geen scouts.

Ledenstops

 • Bij de kapoenen is er een ledenstop van 44 leden.
 • Bij de welpen is er een ledenstop van 60 leden.
 • Bij de jong-verkenners is er een ledenstop van 60 leden.

Paralleltakken jv’s

Dit jaar gaat onze jv-tak volledig parallel. Zo is er meer ruimte voor de leden om de technieken te leren met voldoende begeleiding van hun leiding. Dit betekent dat er twee vaste jv-groepen zullen zijn, met hun vaste takleiding. 

De groepsverdeling wordt nog niet gemaakt bij de inschrijving. Pas vanaf de overgang tot 12 september kan elk lid 2 vriendjes opgeven via de forms van de inschrijvingen. Met 1 van de 2 opgegeven vriendjes zitten ze zeker samen. Om de twee maand op de eerste zondag is er een gemeenschappelijke activiteit met de twee jv-takken samen.

Infomomenten

 • Kapoenen: zondag 9 oktober om 17u
 • Welpen: zondag 2 oktober om 17u
 • JV’s: zondag 11 september om 18u

Oude leden

Oude leden kunnen zich vanaf heden herinschrijven. Tot en met zondag 11 september kunnen zij herinschrijven met voorrang. Nadien worden ze mee op de wachtlijst gezet bij de nieuwe leden. Je bent twee keer verzekerd zonder in te schrijven (weekend van 11 en 18 september). Mogen we daarom vragen de inschrijving ten laatste dinsdag 20 september af te ronden?

Nieuwe leden

Nieuwe leden mogen twee keer komen proberen zonder in te schrijven (weekend van 11 en 18 september). Wil je blijven komen? Vanaf maandag 12 september kan je een aanvraagformulier invullen. Vul dit ten laatste dinsdag 20 september in.

Op woensdag 21 september worden de vrije plaatsen opgevuld. Als er meer dan resp. 44/60/60 leden zijn, volgen we eerst enkele voorrangsregels (broer/zus op de scouts, mama/papa is oudleiding, geboortejaren balanceren). De overige plaatsen worden verloot. Er geldt dit jaar dus geen ‘first come, first served’. Zo zetten we jullie wat minder onder druk om snel in te schrijven en hopen we dat iedereen een oprechte en positieve keuze maakt voor onze scouts. Op woensdag 21 september wordt er een mailtje met meer informatie verstuurd.


Info VK’s (2006, 2007, 2008) & VT’s (2005)

Belangrijkste info:

 • Oude leden: Herinschrijven kan vanaf nu. Gelieve de inschrijving af te ronden ten laatste dinsdag 20 september.
 • Nieuwe leden: Een aanvraag indienen kan vanaf maandag 12 september. Er is geen ledenstop bij jullie.
 • Ter info: zondag 25 september is het geen scouts.

Ledenstops

Er zijn geen ledenstops.

Oude leden

Oude leden kunnen zich kunnen vanaf heden herinschrijven. Je bent twee keer verzekerd zonder in te schrijven (op zondag 11 en 18 september). Mogen we daarom vragen de inschrijving ten laatste dinsdag 20 september af te ronden?

Nieuwe leden

Nieuwe leden mogen twee keer komen proberen zonder in te schrijven (op zondag 11 en 18 september). Wil je blijven komen? Vanaf maandag 12 september kan je een aanvraagformulier invullen. Vul dit ten laatste dinsdag 20 september in. Op woensdag 21 september wordt er een mailtje met meer informatie verstuurd.


Herinschrijven (oude leden)

De inschrijving verloopt digitaal en in drie stappen. De inschrijving is pas compleet wanneer je alle stappen doorlopen hebt.

1. Kijk je gegevens na op Groepsadmin.

Kijk zowel je contactgegevens (‘Profiel’) als medische info (‘Individuele steekkaart’) na. Vergeet niet op ‘Opslaan’ te klikken – dit gebeurt niet vanzelf! Gelieve altijd op ‘Opslaan’ te klikken – ook als je niets hebt aangepast. Zo weten wij dat je je gegevens hebt nagekeken.

Link: www.groepsadmin.be

Meer info: www.scoutsruisbroek.be/groepsadmin

2. Vul het herinschrijvingsformulier in.

Gelieve dit voor elk kind afzonderlijk te doen!

Link: https://forms.gle/8QPeAJR24PF1W5sDA 

3. Schrijf het lidgeld over.

Gelieve dit voor elk kind afzonderlijk te doen!

Het inschrijvingsgeld bedraagt 38 euro voor de kapoenen, welpen, jong-verkenners en verkenners en 50 euro voor de voortrekkers en leiding.

Schrijf het lidgeld over naar het rekeningnummer BE81 0680 3685 0024 op naam van Don Bosco Scouts Ruisbroek. Let op: dit is een ander rekeningnummer dan bij het kamp!

Gebruik de vermelding: Lidgeld Leeftijdsgroep Familienaam Voornaam. Dus als je kapoen Alain Vandam heet, noteer je als mededeling “Lidgeld Kapoenen Vandam Alain”. Leeftijdsgroepen:

 • Kapoenen (2015 en 2016)
 • Welpen (2012, 2013 en 2014)
 • Jong-verkenners (2009, 2010 en 2011)
 • Verkenners (2006, 2007 en 2008)
 • Voortrekkers (2005)

Op deze pagina vind je meer info i.v.m. financiële tegemoetkomingen.

Zo betalen de meeste mutualiteiten een deel van het inschrijvingsgeld en kampgeld terug, en is er voor kinderen t.e.m. 14 jaar die meegegaan zijn op kamp een belastingsvermindering voor jeugdopvang.

Voor wie het thuis financieel moeilijk heeft, is er ook de mogelijkheid tot verminderd lidgeld. Je betaalt dan slechts 10 euro lidgeld, krijgt ongeveer 50% korting op het uniform, betaalt zelf slechts een derde van het kampgeld, enzovoort.


Aanvraag indienen (nieuwe leden)

Nieuwe leden mogen twee keer komen proberen zonder inschrijven (doorgaans zondag 11 en 18 september). Ben je zeker dat je wil blijven? Vul dan onderstaand formulier in.

Ledenstops (geboortejaar 2009 t.e.m. 2016)

Voor toekomstige kapoenen, welpen en jong-verkenners gelden er ledenstops van respectievelijk 44/60/60 leden. Op woensdag 21 september maken we de balans op: we bekijken of de ledenstops overschreden werden. Zo ja verloten we de vrije plaatsen onder de kandidaat-leden. Zo niet kan iedereen lid worden en hoeven we niemand teleur te stellen. Wij hopen uiteraard op het laatste scenario.

Aangezien we 21 september de balans opmaken, is het belangrijk je aanvraag ten laatste dinsdag 20 september in te dienen.

Om te bepalen wie wel en niet kan blijven, hanteren we enkele voorrangsregels. De overige plaatsen worden verloot. Er geldt dus geen ‘first come, first served’. Gelieve dus enkel een aanvraag in te dienen als je echt zeker bent.

Wie krijgt voorrang?

 • Kinderen die vorig jaar al lid waren
 • Kinderen die al een broer of zus hebben op onze scouts (of stiefbroer, halfbroer, pleegbroer, …)
 • Kinderen van oud-leiding

Tenslotte zullen we bij het verloten ook de geboortejaren proberen balanceren.

Om ons te laten weten of en welke voorrangsregels voor jou van toepassing zijn, kan je deze noteren in het vak ‘Opmerkingen’ in onderstaand formulier.

Lidgeld

Nadat je aanvraag aanvaard is (ten vroegste woensdag 21 september), krijg je een mailtje met meer info. Het gaat dan o.a. over het lidgeld. Dit bedraagt 38 euro. Gelieve te wachten totdat je lidmaatschap bevestigd is om dit over te schrijven!

Voor wie het thuis financieel niet gemakkelijk heeft, zijn er ook enkele financiële tegemoetkomingen mogelijk (o.a. verminderd lidgeld = 10 euro, korting op het uniform, …).

Daarnaast kan iedereen via de mutualiteit een deel van het lidgeld en kampgeld terugbetaald krijgen, en kan je volgend jaar beroep doen op een belastingsvermindering voor jeugdopvang (voor kinderen t.e.m. 14 jaar die meegegaan zijn op kamp).

Meer info in de mail.

Formulier

Wij vragen om twee formulieren in te vullen: één voor Scouts en Gidsen Vlaanderen (‘officiële’aanvraag) en één korter voor onszelf (om het overzicht te bewaren).

Voor toekomstige kapoenen/welpen/jong-verkenners: in het vak ‘Opmerkingen’ kan je noteren welke voorrangsregels voor jou van toepassing zijn. We hopen uiteraard dat de ledenstops niet overschreden worden en dat iedereen die wil, deel kan uitmaken van onze groep.


Planning september

De kapoenen en welpen hebben scouts op zondag van 14u tot 17u.

De jong-verkenners (JV’s), verkenners (VK’s) en voortrekkers (VT’s) hebben scouts op zondag van 14u tot 18u.

Op zondag 25 september is de leiding op leidersweekend. Ze plannen dan het verdere verloop van het jaar. Daarom is het die dag geen scouts…

KapoenenWelpenJV’sVK’sVT’s
11 sepKennismakingKennismakingKennismakingKennismakingJaarplanning
18 sepBrood en spelenDe beestige wildernisPatrouille- en takindelingPatrouille-indelingKennismaking
25 sepGeen scouts 🙁Geen scouts 🙁Geen scouts 🙁Geen scouts 🙁Geen scouts 🙁
2 oktReuzebomenbosspelNestindelingDe grote modderslag OF bunkerenWoudloperskeukenVerrassing