Voor wie?

Iedereen die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende scoutsjaar, of ouder, of minstens in het eerste leerjaar zit.

Opgelet: In werkjaar 2018-2019:
– Bij de kapoenen is het aantal leden beperkt tot 35.
– Bij de welpen worden dit jaar geen nieuwe leden aangenomen: enkel wie afgelopen jaar al ingeschreven was als tweedejaar kapoen of eerste- of tweedejaar welp.

Waar?

Eikerlandstraat 49b, 2870 Ruisbroek

Wanneer?

Zondag namiddag om 14u tot 17u (kapoenen en welpen) of 18u (jong-givers, givers en voortrekkers)

Groepen?

Kapoenen (1ste – 2de leerjaar)
Welpen (3de – 5de leerjaar)
Jong-Givers (6de leerjaar – 2de middelbaar)
Givers (3de – 5de middelbaar)
Voortrekkers (6de middelbaar)
Lidgeld? €35 (in 2018-2019)

Eens proberen?

Altijd welkom! Je mag 2 keer proberen zonder hiervoor in te moeten schrijven.

Wanneer begint een scoutsjaar?

De 2de zondag van september.

Kamp?

Meestal 24-31 juli (kapoenen en welpen) of 21-31 juli (jong-givers, givers en voortrekkers) in de Ardennen.

Nog vragen?

Stel ze ons zeker via info@scoutsruisbroek.be